Wat is e-Exercise?


Voordelen

e-Exercise is een blended beweeg-interventie waarin de voordelen van een app gecombineerd worden met de voordelen van begeleiding door een fysio- of oefentherapeut. De cliënt wordt op deze manier optimaal begeleid om actief aan zijn herstel te werken. De e-Exercise module is gekoppeld aan de MijnZorgApp, cliënten volgen een e-Exercise programma altijd via de MijnZorgApp. Via de app ontvangen cliënten beweegopdrachten, aangevuld met oefeningen en informatie over de klacht en zelfmanagement. De beweegopdrachten zijn aangepast op het persoonlijke niveau en de wensen van jouw cliënten. Therapeuten beheren de e-Exericise module en inhoud van de submodules via een zogenaamd beheerportaal via Intramed of een web-based versie. 

De blended programma’s van e-Exercise hebben een aantal voordelen:

 1. Als verlengstuk op de begeleiding van een fysio- of oefentherapeut stimuleert de e-Exercise module de cliënt thuis aan het herstel te werken. Zo heeft de cliënten zelf meer regie in het herstelproces. Herinneringsberichtjes zorgen ervoor dat cliënten hun opdrachten niet vergeten.
 2. De therapeut kan in het beheerportaal de voortgang van de cliënt monitoren. Resultaten van oefeningen en beweegopdrachten worden grafisch weergegeven. Hiernaast zijn antwoorden op vragen zichtbaar, zodat je als therapeut kunt checken of de voorlichting begrepen is. Met deze gegevens kun je de behandeling verder optimaliseren.
 3. De inhoud van e-Exercise is ontwikkeld en samengesteld door onderzoekers, in samenwerking met cliënten, fysiotherapeuten en andere experts.
 4. Het e-Exercise programma is aan te passen op de behoeften van de individuele cliënten.


Doelgroep

De modules van e-Exercise kunnen op dit moment worden ingezet bij de volgende aandoeningen:

 • Artrose aan de heup en knie;
 • Aspecifieke lage rugklachten;
 • Nekklachten, schouderklachten, of een combinatie daarvan;
 • Hemofilie Artropathie;
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten;
 • COVID-19.

Los van de aandoening is het belangrijk dat een cliënt gemotiveerd is voor een blended behandeling. Hiernaast is het belangrijk dat de cliënt beschikt over een smartphone en hier ook mee om kan gaan. Ook is het belangrijk om van te voren te controleren of het verantwoord is dat de cliënt onbegeleid aan de slag gaat met beweegopdrachten. Verder moet gecheckt worden of de cliënt de benodigde gezondheidsvaardigheden heeft om de teksten en opdrachten in de app te begrijpen.

Inhoud

Hoewel ieder e-Exercise programma zijn eigen unieke kenmerken heeft, zijn er ook veel overeenkomsten.

Over de totstandkoming: alle e-Exercise programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met cliënten, fysiotherapeuten en andere experts. Daarnaast is er gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten en bestaande richtlijnen.

Wat betreft de inhoud: Bij ieder programma wordt de cliënt begeleid door een fysio- of oefentherapeut en is de behandeling conform de gangbare behandelrichtlijn. E-Exercise heeft niet als doel om zorg door een therapeut door een app te vervangen. De begeleiding door de therapeut kan in de praktijk plaats vinden en eventueel ook via videobellen. Het doel van e-Exercise is om de cliënt een hulpmiddel te geven om thuis mee aan de slag te gaan, zodat het effect van de behandeling als geheel toeneemt en de client zonder op elk moment en op elke plek aan zijn zorgvraag kan werken.

De therapeut kan in zijn beheerportaal voor elke cliënt een account voor de app aanmaken. De therapeut en cliënt stellen het programma samen in, zodat de cliënt gepersonaliseerde opdrachten krijgt. Het programma bestaat uit 3 modules:

 1. Informatie-module: wekelijks krijgen cliënten een nieuwe informatietekst met een video of animatie. De informatiemodule bevat thema’s over de klacht en hoe hij het herstel kan bevorderen.
 2. Beweeg-module: cliënten werken naar een persoonlijk gekozen en gemeten beweegdoel toe, dit kan onder andere door een gradueel opbouwschema te volgen dat gebaseerd is op de principes van graded activity.
 3. Oefen-module: cliënten zien in de app de oefeningen die de fysiotherapeut heeft voorgeschreven. cliënten kunnen in een filmpje en tekstueel terugzien hoe de oefening uitgevoerd moet worden en hoe vaak.


Als cliënten in de praktijk komen, kan de therapeut gekoppeld in Intramed of in het beheerportaal de voortgang van het e-Exercise programma monitoren. De fysiotherapeut kan zien of de beweegopdrachten en oefeningen zijn uitgevoerd en hoe de cliënt de oefeningen ervaarde. Hiernaast kan de fysiotherapeut zien wat antwoorden waren op belangrijke vragen rondom het herstel, om te checken of adviezen en informatie écht zijn begrepen. De behandeling kan hiermee worden geoptimaliseerd. Indien nodig kan het e-Exercise programma worden aangepast.

De rol van de therapeut

Bij ieder e-Exercise programma speelt de therapeut een centrale en onmisbare rol. Aandacht en empathie van de fysiotherapeut zullen nooit worden vervangen door een app. De therapeut zorgt ervoor dat de inhoud van het e-Exercise beweegprogramma aansluit bij de individuele behoefte van de cliënt. Dit doet de fysiotherapeut aan het begin, maar ook gedurende de behandeling. De therapeut monitort tijdens de behandeling in het beheerportaal of opdrachten zijn uitgevoerd en of de cliënt tegen problemen aan is gelopen. Ingevulde opdrachten bij de informatiemodules bieden bovendien handvaten om tijdens de behandelsessie verder stil te staan bij factoren die voor die unieke cliënt een rol spelen, zoals omgevingsfactoren of bepaalde cognities.

Aan de slag met e-Exercise 

E-Exercise is geen merk of bedrijf, maar een concept dat ontwikkeld is door een team van wetenschappers, in samenwerking met fysiotherapeuten, oefentherapeuten, cliënten en andere experts. e-Exercise is beschikbaar als module binnen MijnZorgApp. 

MijnZorgApp is normaal gekoppeld aan het Intramed EPD, maar de e-Exercise modules zijn via deze portal ook voor gebruikers die gebruik maken van een andere EPD beschikbaar. Meer informatie over de kosten voor MijnZorgApp vind je op de website van MijnZorgApp. Het onderzoeksteam van e-Exercise heeft geen commerciële belangen bij MijnZorgApp.

Voorbeeld e-Exercise module in MijnZorgApp van cliënt

Met van links naar rechts, beginscherm MijnZorgApp met overzicht, e-Exercise overzicht (I), e-Exercise overzicht (II)Informatiemodule per week, resultaten cliënt, evaluatie oefenprogramma