Eigen oefeningen toevoegen

In de Huiswerkoefeningen omgeving kun je eigen oefeningen toevoegen. Dit kan met eigen videocontent of met video's van Youtube. Deze oefeningen zijn zichtbaar voor jouzelf en als je wilt ook voor jouw collega's. De oefeningen worden niet gedeeld met therapeuten buiten jouw praktijk.

Om een oefening toe te voegen ga in de huiswerkoefeningen omgeving naar 'Eigen oefeningen'. Klik vervolgens op 'Voeg oefeningen toe'.


Hier kun je in het eerste segment tekst toevoegen; een titel, omschrijving en instructies. Ook kun je hier trefwoorden aan toevoegen om te zorgen dat je je eigen oefeningen terug kunt vinden tussen de al bestaande oefeningen.

In het tweede segment kun je aangeven onder welke module de oefening valt en kunnen er checkboxes aangevinkt worden die bij de oefening horen.

In het derde segment kunnen de foto's en video's toegevoegd worden.

De foto's zijn bedoeld voor de begin- en eind/middenpose van de oefening. Om ook zonder video duidelijk te maken welke beweging gemaakt moet worden.

Om een video toe te voegen kies je eerst in het drop down menu (geel gemarkeerd) of je een eigen bestand wilt toevoegen of een Youtube link wilt gebruiken. Vervolgens kun je je eigen bestand uploaden, of de Youtube link toevoegen.

Je kunt de oefening opslaan en delen met je collega's door de checkbox naast de groenen knop aan te vinken.