e-Exercise Nek- en Schouderklachten

De programma’s e-Exercise Nekklachten, Schouderklachten en Nek- en Schouderklachten hebben als doel om cliënten zelf actief te laten bijdragen aan het herstel van hun klachten.

e-Exercise Nek- en/of Schouderklachten is een beweeg-interventie die 4 of 12 weken duurt. Het e- Exercise programma combineert de voordelen van een app met de voordelen van begeleiding door een fysio- of oefentherapeut. De duur van de beweeginterventie en inhoud van het programma worden afgestemd op het risico dat de cliënt heeft op langdurige klachten.

De therapeut kan in zijn beheerportaal beheer.mijnzorgapp.com/portal/ voor elke cliënt een account voor de app aanmaken. Als de therapeut via Intramed werkt wordt dit account automatisch aangemaakt. De therapeut en cliënt stellen het e-Exercise beweegprogramma samen in, zodat de cliënt gepersonaliseerde opdrachten krijgt. De app bestaat uit 3 modules:

  1. Informatiemodule: wekelijks krijgen cliënten een nieuwe informatietekst met een video of animatie. De informatiemodule bevat informatiethema’s over de klacht en hoe de cliënt het herstel van zijn klachten kan bevorderen. Bij elk informatiethema hoort ook een vraag die de cliënt in de app beantwoord. Zo kan de fysiotherapeut beoordelen in hoeverre de cliënt de informatie heeft begrepen en eventueel extra aandacht aan dit onderwerp besteden tijdens de behandelsessie.
  2. Beweegmodule: cliënten werken naar een persoonlijk beweegdoel toe. Dit kan onder andere door een gradueel opbouwschema te volgen dat gebaseerd is op de principes van graded activity. De voortgang wordt gemonitord door de fysiotherapeut.
  3. Oefenmodule: cliënten zien in de app de oefeningen die de fysiotherapeut heeft voorgeschreven. cliënten kunnen in een filmpje en tekstueel terugzien hoe de oefeningen uitgevoerd moeten worden en hoe vaak. De fysiotherapeut kan monitoren of de oefeningen zijn uitgevoerd en hoe de cliënt de oefeningen ervaarde. Hierop kan de fysiotherapeut terugkomen tijdens de behandeling.

De therapeut speelt dus een belangrijke rol in deze blended beweeg-interventie. De therapeut zorgt ervoor dat de inhoud van de e-Exercise app aansluit bij de individuele behoefte van de cliënt. Dit doet de fysiotherapeut onder andere door de voortgang in de app te monitoren en daarmee de behandeling te optimaliseren.