e-Exercise omgeving cliënt

In dit artikel wordt uitleg gegeven over de client omgeving van een e-Exercise programma in de MijnZorgApp. In dit artikel gaan we uit van de basis kennis over e-Exercise.  Lees in dit artikel wat e-Exercise is en welke inhoud een e-Exercise module heeft binnen de app. 

Uitleg over de therapeutportaal van e-Exercise inclusief de resultaten komen in dit artikel terug.

Wanneer een e-Exercise programma wordt aangemaakt voor een cliënt komt dit e-Exercise programma in de MijnZorgApp van de cliënt te staan. Een e-Exercise programma is alleen te volgen wanneer de cliënt een smartphone heeft en de MijnZorgApp heeft geïnstalleerd.  

Zie onderstaande video voor een volledige walk through van de e-Exercise omgeving in de MijnZorgApp. Onder de video wordt per module of optie toegelicht wat de cliënt hier mee kan of ziet.
Uitleg inhoud per schermweergave


De afbeelding volgt steeds na de uitleg. Wanneer de cliënt inlogt in de MijnZorgApp wordt er een homescreen weergegeven met de eerstvolgende afspraken, de eerstvolgende beweegactiviteit, het oefenprogramma en de informatiemodule voor de desbetreffende week. Lees in dit artikel hoe de cliënt inlogt. 
Wanneer nummer 1 wordt geselecteerd opent er in de cliënt van de app een submenu. Via het submenu komt een cliënt via nummer 2 bij uitleg over een e-Exercise module. Via nummer 3 komt de cliënt bij het overzicht van een e-Exercise programma.Informatie weergeven na selecteren nummer 2. 


Informatie weergeven na nummer 3, hier kan een e-Exercise module worden geopend die is aangemaakt door de therapeut. In dit overzicht staan eventueel ook afgeronde e-Exercise programma's. De client selecteert een programma om naar het volledige overzicht van een e-Exercise module te gaan. 


Dit is een overview van het e-Exercise programma, hier vind de cliënt het beweegdoel en de volledige planning van het uit te voeren e-Exercise programma. Nummer 1 is een overzicht van de beweegactiviteit, via ''bekijk weekprogramma'' kan de client het hele beweegplan zien. 

Via nummer 2 komt de cliënt in het oefenprogramma voor die week. Na doorklikken kan de cliënt per oefening een video bekijken inclusief uitleg. Na uitvoeren van het oefenprogramma zal er een evaluatievraag verschijnen die kan worden beantwoord door de cliënt. 

Via nummer 3 komt de cliënt bij de informatiemodule voor die week. Na doorklikken kan de cliënt de informatiemodule lezen, de begeleidende informatievideo bekijken en een evaluatievraag beantwoorden die door de therapeut ook te zien is in de therapeutportaal. 

Via nummer 4 kan de cliënt reminders beheren die voor het programma worden verstuurd via de MijnZorgApp. 


Hier vindt de cliënt een overzicht van de beweegmodule met planning per week, overkoepelende beweegdoel en het instellen van reminders voor de beweegactiviteit. Deze activiteit zal 3x per week worden uitgevoerd.

Hier vindt de cliënt een overzicht van de oefenmodule met het oefenprogramma voor de desbetreffende week. Hier kan per oefening de uitleg worden ingezien via een video en tekstuele beschrijving. Op deze plek kan de cliënt ook zelf de reminders instellen voor deze oefenprogramma’s. Het oefenprogramma word hier gestart en de app telt mee met de oefeningen. Aan het eind van het oefenprogramma worden er twee evaluatievragen gesteld. De feedback van deze vragen komt terug in de therapeutportaal.
 


Hier vindt de cliënt een overzicht van de informatiemodules. Elke week krijgt de cliënt een herinnering voor een nieuwe informatiemodule, en komt de nieuwe module op het homescreen te staan. Bij veel informatiemodules is ook een aparte animatie video toegevoegd met uitleg over het onderwerp. Aan het eind van de informatiemodule word er een evaluatievraag gesteld aan de client die ingaat op de inhoud van de module. De inhoud van elke module + de beantwoording van de vraag komt terug in de therapeutportaal. De cliënt kan eventueel meerdere oefenmodules achter elkaar openen. lezen en beantwoorden. Via het submenu -> Resultaten vindt de cliënt een overzicht van het uitgevoerde e-Exercise programma. Dit resultatenoverzicht komt ook terug in de therapeutportaal.