Is er een verwerkersovereenkomst?

Als een praktijk een abonnement neemt voor de AfsprakenApp, MijnZorgApp of Huiswerkoefeningen.nl, sluiten we een overeenkomst door het tekenen van een contract. Daarop is de gebruikersovereenkomst op van toepassing. Onderdeel van deze overeenkomst is de zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden wij als verwerker patiëntgegevens van de zogenaamde verantwoordelijke (= de praktijk) mogen verwerken.

Voor iedere dienst geldt een aparte overeenkomst.