Cliënten informeren over de app

Waarom de cliënt informeren?

Als je als praktijk de MijnZorgApp of de AfprakenApp neemt, heeft dit gevolgen voor de cliënt. Deze kan nu immers zijn/haar afspraken bijhouden via de app. Onze ervaring is dat de service beter geapprecieerd wordt als de patiënt vooraf wordt geïnformeerd.

Je kunt je cliënten informeren over de herinneringsservice en de app middels de baliefolder (in PDF formaat). Deze baliefolder kun je downloaden en uitprinten en in de wachtkamer neerleggen cq. ophangen. 
Een voorbeeld van de baliefolder staat onder in dit artikel.

Er is ook een formele reden waarom wij adviseren met de baliefolder de patiënt te informeren over de app.
Op basis van de behandelovereenkomst mag je serviceberichten sturen naar de cliënt. Echter verlangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook meer transparantie. Zo heeft de patiënt recht op informatie en recht op verzet. 


Kort samengevat:

  • In de baliefolder wordt de cliënt geïnformeerd over de service.
  • In de baliefolder wordt benoemd welke berichten de cliënt kan ontvangen.
  • In de baliefolder staat hoe de cliënt zich kan afmelden.
  • In de baliefolder staat waar de cliënt terecht kan voor vragen.


Waar vind ik de baliefolder?

1. Ga naar de beheerpagina en log in met je gegevens.

2. Klik op het tabblad 'Communicatie'.
Let op! Dit kan onder het kopje 'Meer...' verscholen zitten.

3. Klik op de blauwe knop:

Optioneel: Eigen tekst

Je kan eigen tekst onder aan de baliefolder toevoegen. 

4. In het tabblad 'Communicatie' kunt u de tekstregel onder 'Vrijetekst baliefolder' invullen. 

5. Druk onder aan de pagina op 'Wijzigingen opslaan'.


Een voorbeeld