Nieuwe app-diensten

Wat zijn app-diensten?

MijnZorgApp en AfsprakenApp zijn altijd in beweging. Er wordt constant gewerkt aan nieuwe functies voor in de app, de zogenaamde app-diensten. Dit zijn extra diensten die de MijnZorgApp en AfsprakenApp nog meer mogelijkheden geven om jouw cliënten een extra stukje service te kunnen bieden.
Voor deze extra diensten hoef je niks extra's te betalen, ze zijn gewoon 'onderdeel van het pakket'. Het enige wat je wél moet doen is het koppelen van de Intramed webservice. Daar over lees je onder in dit artikel meer.


Welke app-diensten zijn er?

Hier onder volgt een lijst met nieuwe diensten die je met de app kunt gebruiken en wat jouw praktijk aan deze diensten heeft.

Tussentijdse synchronisatieDoor deze dienst synchroniseert de app vaker met jouw Intramed administratie waardoor gegevens zoals nieuwe afspraken doorgaans eerder in de app verschijnen.
Afspraken verzetten via de appHiermee kan de cliënt zelf zijn afspraak verzetten naar een tijdslot wat jij als therapeut vooraf hebt bepaald. Hierdoor is voor het verzetten van afspraken geen administratieve ondersteuning meer nodig.
Vragenlijsten via de appHiermee kan de cliënt vragenlijsten op eigen gemak thuis invullen via de app. Hierdoor blijft tijdens de behandeling meer tijd over voor andere zaken.
Whatsapp afsprakenserviceHiermee kan een nieuwe cq. bestaande cliënt voor een nieuwe klacht een afspraak maken.
De drempel voor het maken van die eerste afspraak komt hierdoor lager te liggen. Daarnaast is voor het maken van die eerste afspraak geen administratieve ondersteuning meer nodig.


N.B. Zoals te zien tussen haakjes zijn de vier diensten in verschillende stadia van oplevering. De twee app-diensten in pilotfase zijn nog niet beschikbaar. De andere twee app-diensten (vragenlijsten en afspraken verzetten) zijn wel beschikbaar, waarbij voor de vragenlijsten in de app nog geen notificaties worden verzonden.


Hoe kan ik van deze diensten gebruik maken?

De app-diensten werken met een bepaalde koppeling van Intramed: de Intramed webservice.
In een apart artikel wordt uitgebreid beschreven hoe je deze kunt instellen voor jouw administratie.

Klik hier voor de uitleg.