Videobellen declareren

Een zitting hoeft niet perse fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats te vinden. In de ‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie BR/REG-19101’ wordt individuele zitting fysiotherapie tegenwoordig beschreven als: De individuele zitting reguliere fysiotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de cliënten één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.*

Zorgverzekeraars hebben aangegeven positief te staan tegenover deze eHealth ontwikkeling en dat het mogelijk is cliënten op afstand te behandelen. Zij volgen het beleid van de NZa. 

Zowel de NZa als zorgverzekeraars geven aan dat de behandeling op afstand qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk moet zijn aan een fysieke behandeling.

*Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_213672_22/1/