Eigen tekst toevoegen aan berichten


Je kunt aan bepaalde communicatie een eigen tekst toevoegen. Hier in kun je de cliënt bijvoorbeeld verzoeken om een handdoek mee te nemen, of de cliënt wijzen op de corona-regels van de praktijk.

Dit artikel geeft eerst een kort stappenplan hoe je de eigen tekst aan berichten kunt toevoegen.
Daarna volgt een uitleg van alle plaatsen waar je eigen tekst kunt toevoegen.


Stappenplan voor toevoegen eigen tekst

1. Klik hier om naar de beheerpagina en log in.

Vergeten met welk wachtwoord je moet inloggen op de beheerpagina? Klik hier voor een uitleg. 

2. Navigeer naar het tabblad "Communicatie"

3. Voeg op de gewenste plaatsen de eigen tekst toe.

Let op!: als je een link in een vrije tekst veld wilt plaatsen doe je dit als volgt.
3.1. Zorg ervoor dat de gewenste tekst (bijv. de corona-regels van de praktijk) ergens op je eigen praktijkwebsite staan.

3.2. Kopieer de URL (de link) van de pagina waar op deze regels staan.

3.3. Plak de URL, samen met een begeleidend tekstje in een van de vrije tekst velden, zoals in stap 3 van de handleiding wordt uitgelegd. (bijv. lees voor uw bezoek aan onze praktijk de corona-regels van de praktijk door: [URL]).

4. Klik op 'wijzigingen opslaan'De vier plaatsen voor eigen tekst

Je kunt op vier plekken vrije tekst toevoegen aan de berichtgeving. Deze tekst wordt onder aan het standaard bericht geplaatst.

  • Baliefolder
  • Welkomstmail
  • Downloadpagina
  • Afspraakherinnering per e-mail (dus niet per push en SMS)


Baliefolder

De baliefolder biedt informatie over de app en de herinneringen en kan worden uitgereikt aan nieuwe patiënten. Klik hier om meer te lezen over de baliefolder.

Welkomstmail

Deze mail krijgt iedere nieuwe cliënt toegezonden zodra er een afspraak in de agenda wordt gezet. Hierin staat informatie over de MijnZorgApp en de berichtenservice. Deze mail is eenmalig. 

Downloadpagina

De downloadpagina krijgen cliënten te zien wanneer ze op de download-link in hun uitnodiging per SMS klikken. Klik hier om meer te lezen over de download-link en de uitnodiging per SMS.

Afspraakherinnering per e-mail

Cliënten die de app niet downloaden zullen hun afspraakherinneringen per e-mail ontvangen. Klik hier om meer te lezen over hoe wordt bepaald of een cliënt de herinneringen per e-mail of via een ander kanaal ontvangt.